Asociația Băștinașilor a propus spre consultări regulamentul Consiliilor de Cartier în Comuna Pepeni

344
SONY DSC

În vederea desfășurării ședinței de inițiere a organizării Consiliilor de Cartier în comuna Pepeni, Asociația Băștinașilor din Pepeni (ABP),a elaborat și propus spre discuție regulamentul Consiliilor de Cartier în Comuna Pepeni.

Potrivit regulamentului, consiliul consultativ de cartier (în continuare – C.C.C.) este o organizaţie de cetăţeni, cu caracter de voluntariat, fără personalitate juridică, apolitică şi non-profit, înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală. C.C.C., care funcţionează ca partener social al Consiliului comunal Pepeni în vederea identificării şi soluţionării problemelor comunităţii.

Scopul C.C.C. este promovarea valorilor democratice, prin realizarea unui dialog permanent între administraţia publica locală şi locuitorii comunei asigurând astfel implicarea cetăţenilor în rezolvarea problemelor colectivităţii din care fac parte. C.C.C. constituie o formă de participare cetăţenească, pentru îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică locală, realizarea în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii şi proiecte de interes public local.

Ce atribuții are Consiliul

Acesta colaborează cu Consiliul comunal Pepeni în scopul identificării şi soluţionării problemelor prioritare existente în comunitate; participă la elaborarea programelor autorităţilor administraţiei publice locale privind dezvoltarea şi modernizarea teritoriului;încurajează şi promovează iniţiativele cetăţenilor comunităţii; iniţiază şi realizează, în colaborare cu administraţia publică locală, programe privind organizarea şi dezvoltarea comunitară; participă la elaborarea calendarului activităţilor locale, împreună cu administraţia publica locală, asigură organizarea şi desfăşurarea acestora; participă la procesul de planificare strategică şi de planificare bugetară de nivel comunal;  participă la monitorizarea şi evaluarea planurilor şi programelor de dezvoltare locală.

Cine poate fi membru

Poate fi membru al C.C.C. oricare cetăţean cu domiciliul în comuna Pepeni locuind în zona pentru care optează, cu vârsta minimă de 18 ani, care îşi exprimă dorinţa de a face parte, ca voluntar, dintr-un C.C.C. De asemenea pot fi membri ai consiliului băștinașii plecați din localitate, care au părinți în cartierul respectiv,au proprietăți sau sunt interesați de dezvoltarea mahalalei. Membrii C.C.C. sunt cetăţeni care şi-au manifestat dorinţa să dezbată împreună cu primăria diversele aspecte ale vieţii colective (reprezentanţi din învăţământ, sănătate, cultură, servicii şi comerţ, buisness etc.)

Varianta integral a proiectului regulamentului o puteți vedea în documentul atașat:

Constituirea Consiliilor de Cartier este parte a proiectului ”Consolidarea spiritului civic și sporirea transparenței decizionale în comuna Pepeni”, implementat de Asociația Băștinașilor din Pepeni în cadrul programului ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Programul va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.