Compania Accesal Grup pretinde la 20 hectare de terenuri din intravilanul și extravilanul comunei Pepeni

614

Primarul comunei Pepeni Oleg Rotaru a expus în grupul de Facebook al comunei Pepeni deciziile ce urmează a fi propuse spre adoptare de către Consiliul Local la următoarea ședință, preconizată pentru luna iulie. 

Pe lângă o serie de proiecte de hotărâri de rutină, inclusiv de atribuire a mandatelor de consilier, ies în evidență câteva proiecte ce presupun atribuirea unor terenuri în intravilanul și extravilanul satelor din comuna Pepeni cu o suprafață totală de 20,72 hectare.

Proiectul de decizie ne arată că solicitarea pentru includerea acestei chestiuni în ordinea de zi a venit din partea societății cu răspundere limitată Accesal Grup, aflată în proprietatea dlui Vladimir Agachi. 

Potrivit materialelor atașate la proiectele de decizie, este vorba despre opt terenuri, din jurul unor obiecte ce aparținuse colhozului și urmau a fi privatizate în baza cotelor valorice de către foștii colhoznici.  Până la urmă, toate aceste obiecte au ajuns în proprietatea Accesal Grup, care însă nu deține și terenurile din preajmă. Acum compania lui Vladimir Agachi intenționează să intre și în proprietatea acestor terenuri. 

În particular este vorba despre terenurile din preajma următoarelor obiecte: 

  • Brigada de tractoare nr.1 din satul Romanovca: 2,1914 ha;
  • Brigada de tractoare nr.2: 2,7278 ha;
  • Brigada de tractoare nr.3 dinspre Sloveanca: 2,083 ha;
  • Brigada de tractoare nr. 4 vii și livezi: 1,473 ha;
  • Brigada de construcții (Hozdvor): 1,6057 ha;
  • Depozitul de cereale: 2,1292 ha; 
  • Fosta uscătorie de tutun: 8,2445 ha;
  • Fosta cârmuire a colhozului: 0,2718 ha

Amintim că chestiunea privatizării acestor terenuri de către Accesal Grup a mai fost pusă pe ordinea de zi a unei ședințe a Consiliului Local din 2018, consilierii având mai multe obiecții la acest proiect de hotărâre. 

Și membrii actualului Consiliu ridică mai multe semne de întrebare. Potrivit lui Oleg Cernei, președintele comisiei ”Economie, buget și finanțe” din Consiliul Local Pepeni, dl Agachi nu poate pretinde la toate cele peste 20 de hectare. ”Legislația în vigoare prevede că terenul aferent se întinde la 10 metri de construcția propriu zisă. Nicidecum nu putem include cele peste opt hectare de teren din jurul uscătoriei de la Pepenii Noi în noțiunea de teren aferent”, spune el. Potrivit lui Cernei, terenurile pretinse de Accesal Grup sunt importante pentru dezvoltarea comunitară, acolo ar putea fi construite sau amenajate obiecte importante pentru comunitate de care să beneficieze întregul sat și nu doar o companie privată. 

Nu am reușit să dăm de dl. Agachi pentru a ne oferi comentarii pe marginea subiectului însă, pe măsura evoluției evenimentelor sperăm să obținem și punctul său de vedere.