Consiliului local Pepeni s-a întrunit în prima ședință din acest an. Vezi ce decizii au fost luate

529

Consiliul local a cerut noi tarife pentru a apă și evacuarea gunoiului, a întocmit lista drumurilor ce vor fi reparate și a adoptat Strategia de Dezvoltare a comunei.

Luni, 18 mai Consiliul local Pepeni s-a întrunit în prima ședință din acest an, amânată încă din luna martie. A fost și prima ședința transmisă on-line în întregime de Asociația Băștinașilor din Pepeni în cadrul proiectului Dezvoltarea Societății civile la nivel local în Republica Moldova, la care este parte.

Cum și era firesc, în cele aproape cinci luni s-au acumulat mai multe chestiuni importante ce urmau a fi discutate.

Doi consilieri noi

În primul rând au fost acordate două mandate de consilier, rămase vacante. Ecaterina Borș din partea Uniunii Salvați Basarabia vine în locul lui Viorel Locoman, care a ales să rămână în funcția de director al Casei de Cultură, funcție de funcționar public, incompatibilă cu statutul de ales local.

La rândul lui, Dumitru Balan vine din partea Partidului Liberal Democrat în locul lui Sergiu Grosu, care a ales funcția de vice-primar.

Un nou tarif pentru apă

Un subiect de un interes sporit pentru public îl reprezintă transparența cheltuirii banilor publici și raportarea lunară a veniturilor și cheltuielilor, consilierii cerând acest lucru administrației locale.

La acest capitol au ieșit în vileag unele momente destul de interesante. În anul 2019 pentru consumul de apă potabilă primăria a acumulat peste 600 mii de lei, o sumă impunătoare pentru comuna Pepeni.

De fapt, pe consilieri nu i-a interesat atât suma cât ineficiența cheltuirii ei. În prezent fântânile arteziene nu sunt utilate cu contoare fapt ce nu permite o evidență lunară a  apei livrate consumatorilor. Totodată, a fost propusă elaborarea unui nou tarif la apa in baza unei metodologii legale stabilita de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și structura acestui tarif, care ar trebui să fie unul echitabil.

Primăria acumulează peste un milion de lei din tarife

În aceeași cheie s-a vorbit și despre tariful perceput de primărie pentru evacuarea deșeurilor solide.  În prezent fiecare familie achită 150 de lei anual în acest scop, indiferent de numărul membrilor ei și de cât gunoi produc aceștia. Consiliul a căzut de acord că acest tarif este exagerat și urmează sa fie propus un nou tarif pentru fiecare persoana și nu pe familie. Spre exemplu, 150 de lei pentru o bătrânică  este prea mult.

Un alt subiect controversat îl reprezintă acumularea banilor în grădinițele de copii de către părinți, o practică absolut ilegală. Pentru a o introduce în legalitate urmează urgent să fie constituita Asociația Părinților cu statut juridic, sumele să fie acumulate transparent și depuse pe un cont bancar.  

”Pe lângă bugetul anual al Primăriei de peste 10 milioane de lei se acumulează suplimentar de la locuitorii comunei peste un milion lei din tarifele pentru consumul de apă, evacuarea gunoiului dar și bani cheș pentru alimentația copiilor în grădinițe pentru rechizite și pentru alte necesități”, relatează Oleg Cernei, președintele Comisiei Buget și Finanțe a Consiliului Local, care a ridicat toate chestiunile enumerate mai sus în cadrul ședinței.

”Asupra cheltuirii acestor bani sunt multe carențe și întrebări atât privind modul de stabilire a acestor tarife și plăți cât și în ce privește legalitatea lor”, spune Cernei.

Bugetul pentru 2020 a fost rectificat

Din exercițiul bugetar precedent la dispoziția primăriei a rămas un sold de peste 200 mii de lei. Consilierii l-au repartizat în funcție de necesitățile stringente ale comunei. Astfel, 35 mii de lei au fost alocați pentru reparația parțială a acoperișului Casei de Cultura iar pentru Iluminatul stradal au fost alocate 77 mii de lei. Alte 15 mii de lei au fost alocate pentru reparația gardului liceului iar 18 mii de lei vor reprezenta Contribuția Primăriei la proiectul de amenajare a stadionului, implementat de Asociația Băștinașilor în cadrul proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală. 

Primarul Oleg Rotaru a făcut o propunere privind alocarea a 65 mii de lei pentru procurarea unei pompe la fântâna arteziană din cartierul Râșcanovca și a peste 85 mii de lei pentru reparația birourilor Primăriei.  

Însă Consiliul a amânat luarea deciziilor la aceste chestiuni pentru ședința viitoare din motivul riscului neexecutării bugetului.

684 mii de lei pentru drumuri

Pentru anul curent, comunei Pepeni i-au fost repartizată din Fondul Rutier suma de 684 mii de lei iar consilierii au decis cum urmează a fi repartizați acești bani.  

Totodată a fost aprobată o listă a drumurilor care urmează a fi reparate.

Toți cei prezenți au fost de acord cu principiul care funcționează deja privind reparația prioritară a drumurilor în cartierele unde oamenii se mobilizează și acumulează și ei o sumă de bani.

 Este de remarcat că în 2020 din banii Fondului Rutier au fost pavate deja trei drumuri. Localnicii au acumulat peste 100 mii de lei iar Primăria a alocat peste 250 mii de lei. Contribuția populației este importantă pentru a acoperi cu pietriș o suprafață cât mai mare din drumurile din comună. Potrivit Strategiei de Dezvoltare Social Economică a comunei Pepeni, elaborată de Asociația Băștinașilor și adoptată la aceeași ședință, până în anul 2025 circa 70% din drumurile comunei urmează a fi pavate cel puțin cu pietriș.