Criza acută de apă potabilă este deja o realitate la Pepeni. De ce trebuie să fim raționali în consumul ei

374

Locuitorii comunei Pepeni resimt, practic, în fiecare seară problema deficitului de apă la robinet, presiunea fiind extrem de scăzută. Și nivelul apei din fântâni a scăzut drastic iar unele  din ele chiar au secat. Exemplul satului Romanovca, unde din 15 fântâni existente, doar una mai are apă, este elocvent. 

Pe lângă seceta prin care trecem în acest an, există mai mulți factori cu impact negativ asupra nivelului apelor subterane.

Una din principalele cauze este folosirea irațională a apei potabile de către gospodării. Astfel, apa preconizată pentru activitățile de bază, adică pentru băut, gătit, spălat sau canalizare, este utilizată deseori necorespunzător și deseori în cantități foarte mari.

În unele cartiere, cantități mari de apă sunt utilizate pentru alimentarea piscinelor și cel mai frecvent pentru irigarea grădinilor de pe lângă case. Este o risipă nepermisă și având în vedere deficitul tot mai acut de apă, fiecare ar trebui să facă tot posibilul pentru a o utiliza rațional. Fiecare din noi sare  o responsabili și trebuie să ne preocupe problema epuizării apelor subterane.

Desigur, agricultura are nevoie de irigare. Dat fiind că și apele de suprafață dispar, la Pepeni iazul din sat în curând poate seca complet, o soluție ar fi folosirea surselor alternative de apă, cum ar fi captarea apei de ploaie.  E o soluție incredibilă însă în multe țări aceasta funcționează cu succes. Și irigarea ar trebui să fie una rațională, spre exemplu prin picurare și nu prin stropire când se evaporă o cantitate destul de mare.

Un semnal îngrijorător este intenția autorităților centrale de a permite  irigarea terenurilor agricole cu ape subterane. Pe lingă faptul că deja au secat multe fântâni și izvoare, irigarea terenurilor agricole din subteran, fără un studiu complex al problemei, ar putea avea urmări din cele mai dramatice.

Și nu e problema doar în epuizarea rezervelor de apă potabilă. În urma irigării cu ape din subteran și pământurile vor avea de suferit pe termen lung. Cercetările arată că toată apa subterană a țării are un procent înalț de mineralizare și, odată cu apa, toate sărurile minerale trec în sol. Dacă se va utiliza apa din subteran la irigare, va distruge solurile și nu numai că pierdem apa, dar distrugem fertilitatea solului. 

Rezervele de ape subterane sunt limitate, ele se restabilesc foarte greu, în sute de ani, prin penetrarea apelor de suprafață, motiv pentru care trebuie protejate.

Centrul Național de mediu și comunitatea științifică au lansat o petiție publică, STOP irigării din subteran în Republica Moldova,  prin care atenționează despre intenția pripită a autorităților de modificare a cadrului normativ în scopul folosirii rezervelor strategice de apă potabilă din subteran pentru irigare. 

Snejana Cibotaru