Ion Chișlea:  Dacă oamenii vor conștientiza că ei sunt de fapt stăpânii localității, vom putea spune că  activitatea noastră este un succes

219

   Ion Chișlea, jurnalist de la Chișinău este și președintele interimar al  Asociației Băștinașilor de la Pepeni din raionul Sângerei, organizație obștească  creată acum patru ani informal iar din 2019 cu acte în regulă. Asociația  întrunește băștinașii din satele comunei, aflați temporar departe de ea sau stabiliți cu traiul în alte localități sau state și își propune să mobilizeze acești cetățeni dar și întreaga comună pentru a contribui la dezvoltarea acesteia. Asociația Bășținașilor, participă activ la organizarea Zilelor Comunei, unde premiază activiștii, oamenii în etate, elevii, organizează întâlniri cu persoane marcante din țară, desfășoară un turneu  de minifotbal,  care a avut deja trei ediții.

Anul trecut, sub egida PNUD-Moldova și cu finanțarea Guvernului Elveției, Asociația a inițiat un proiect de amenajare a localității, aflat încă în derulare.  Acesta presupune construirea unei tribune pentru stadionul din localitate, a unui scuar în preajma stadionului și a trotuarelor până la tribune. Alt proiect câștigat împreună cu Primăria, finanțat de Biroul Pentru Relațiile cu Diaspora de la Chișinău, include renovarea sistemului de iluminat stradal din localitățile comunei. El de-al treilea proiect la care Asociația este parte se numește ”Dezvoltarea societății civile  la nivel local în Republica Moldova”. Despre el dl Chișlea s-a oferit să ne vorbească în interviul ce urmează.                                                              

 – Dle Chișlea, ce presupune  proiectul  inițiat de organizația Dvs și susținut de UE…

  – Proiectul  ”Dezvoltarea societății civile  la nivel local în Republica Moldova” finanțat de UE și Fundația ”Konrad Adenauer” presupune după cum decurge din denumire dezvoltarea societății civile la nivel local.

Așa cum are deja o activitate destul de consistentă în vederea consolidării spiritului civic din comună, Asociația Băștinașilor din Pepeni  a decis să participe la acest concurs de granturi, obținând o finanțare de 10 000  euro  pentru a derula proiectul ”Consolidarea spiritului civic și  sporirea transparenței decizionale în comuna Pepeni”.  Proiectul este destul de amplu și  presupune mai multe activități. El se axează pe două obiective strategice. Primul se referă la sporirea gradului de transparență a activității Autorităților Publice Locale iar cel de-al doilea își propune să consolideze spiritul civic. Este o mare provocare pentru noi dat fiind că suntem doar două-trei persoane implicate. Sperăm însă că vom reuși să convingem mai mulți săteni în activitățile de ordin civic și, drept urmare să consolidăm instituțional și Asociația.

      – Cum credeți, de ce comisia de concurs a dat preferinţă proiectului propus de Dvs?

     – Am accesat proiectul respectiv la sfârșitul lui mai 2019 și   am fost acceptați  probabil că suntem organizație tânără, creată informal în 2016 și înregistrată oficial abia în aprilie 2019. Totodată, am dovedit că fundamentarea proiectului este una solidă și că avem o viziune clară cum să-l implementăm. Altfel spus, știm unde ne aflăm la moment din punct de vedere al societății civile din comună și știm unde vrem să ajungem la finele implementării proiectului. Probabil argumentele noastre că proiectul  va  consolida spiritul civic în comunitate au avut greutate. Este important și rolul pe care și l-a asumat în ultimii ani Asociația în vederea dezvoltării satelor localității și efortul depus de membrii săi și faptele concrete făcute până la acel moment.     

     -Ce activități preconizați să întreprindeți în cadrul proiectului și cine va beneficia de ele?  

    -În privința transparenței actului decizional ne-am asumat  obligațiunea să transmitem  on-line ședințele Consiliului Comunal  dar și a altor evenimente de interes public: de ordin cultural, sportiv, etc. Totodată am lansat sub egida  Asociației Băștinașilor, site-ul de știri locale www.stirideacasa.md care funcționează deja.  Pentru a asigura funcționarea site-ului, am organizat pentru tinerii din sat  un atelier de instruire unde le-am explicat cum să abordeze atunci când scriu un text sau fac o postare pe rețelele de socializare referitoare la problemele de ordin comunitar  să respecte niște minime rigori de ordin jurnalistic: cum să se documenteze din mai multe surse, să fie echidistanți, să evite atacurile la persoană, să poată identifica știrile false. În final, sperăm că măcar unii din ei vor reuși să reflecte pe rețele sau pe site-ul www.stirideacasa.md evenimentele din comună, care este una din cele mai mari din regiune cu o populație de peste șase mii de  locuitori.  Tinerii au început deja să însușească sub egida noastră capacitatea de a scrie știri la subiectele de ordin comunitar.  Este vorba atât despre știri pozitive despre evenimentele din comună dar sperăm să ajungem și la  subiecte critice, scrise într-o cheie constructivă, desigur, dar pentru aceasta autorii ar trebui să conștientizeze mai profund problemele comunității. Ulterior vom face transmisiuni directe de la măsuri culturale,  competiții sportive etc.

    În ce privește cel de-al doilea obiectiv  care ține de  consolidarea spiritului civic avem câteva direcții: prima  ar fi implicarea sătenilor la luarea deciziilor la nivel local adică este vorba despre democrația participativă. Preconizăm organizarea unor ședințe de constituire a unor Consilii de cartier în  mahalalele  satului unde sătenii vor fi instruiți cum să-și  identifice problemele  și să  găsească de comun acord soluții pentru ele. Aceste ședințe vor fi organizate până în luna iulie iar în august planificăm să organizăm un atelier de planificare strategică pentru a revizui strategia de dezvoltare social-economică a comunei cu reprezentarea cât mai largă a sătenilor. O primă variantă a acestei Strategii a fost elaborată de Asociație în aprilie și adoptată recent de Consiliul Local, fiind supusă și consultărilor publice pe rețelele de socializare și în cadrul unor audieri publice, organizate on-line în perioada de carantină. Însă, așa cum nu toate categoriile populației au acces și pot utiliza instrumentele de participare la ședințele on-line, credem că ar fi oportun să organizăm încă un atelier cu prezența fizică a oamenilor unde vom completa Strategia. Astfel, sperăm că ea va reprezenta mai complet interesele tuturor grupurilor și categoriilor sociale din comună. Până atunci urmează să mai organizăm alte două instruiri – una privind promovarea voluntariatul, în special în rândul tinerilor iar în cadrul celeilalte oamenii vor fi învățați cum să-și cunoască drepturile, să ceară respectarea lor dar și să-și asume responsabilități și obligațiuni în cadrul comunității.  Toate activitățile sunt orientate în final spre asigurarea elaborării Strategiei de dezvoltare social-economică a comunei pe care o vrem, de fapt, o încununare a proiectului. Plus la asta, o strategie care să conțină un plan complex de acțiuni venit din partea localnicilor, ar fi un document de bază pentru dezvoltarea comunei pe termen mediu.

       – Cine sunt  partenerii de proiect şi care este  rolul lor?

 În cadrul acestui proiect ne ghidează consultanți de la centrul analitic Expert-Grup, care pe lângă strălucitele analize macroeconomice cu care ne-au obișnuit, iată că și-au asumat și rolul de mentor a tinerelor organizații ale societății civile, care încă nu au experiență de atragere și implementare a proiectelor și nu în ultimul rând experiență de raportare, care este foarte importantă pentru o activitate eficientă și pe termen lung a organizațiilor societății civile.  

– Ce așteptări aveți de la acest proiect?

     – Sperăm că sătenii vor începe să  analizeze problemele localității, să identifice căi de soluționare ale lor și să conlucreze mai activ cu autoritățile locale dar și să fie mai exigenți față de activitatea acestora.    Totodată, avem certitudinea că atunci când transmisiunile on-line ale ședințelor Consiliului  Comunal vor deveni un lucru obișnuit va spori gradul de încredere dintre populație și APL, oamenii vor vedea cum se iau deciziile, că acestea  nu contravin intereselor lor, că banul public este cheltuit rațional și în beneficiul comunității. Dacă  toate aceste momente se vor produce, și oamenii vor conștientiza rolul lor în localitate, vom putea spune că  activitatea noastră este una de succes.

   – Noi vă dorim succese!

 A dialogat Ion Cernei, ziarul Cuvântul (Rezina)