Primăriile pot obține subvenții de până la trei milioane de lei de la AIPA. Vezi în ce condiții

404

 Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) a dat startul recepționării cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

 Potrivit unui comunicat de pe site-ul oficial al Agenției, în perioada 17 februarie – 20 mai, aceasta va recepționa cererile de solicitare a subvențiilor, destinate îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii publice rurale și diminuării tendințelor de declin social și economic în zonele rurale.

Potrivit Regulamentului, pentru obținerea subvențiilor sunt eligibili: unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate și comune, precum și orașe cu o populație de până la 10 000 locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ al populației și al locuințelor) și persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non agricole.

Subvenții pentru dezvoltare comunitară

Există trei măsuri, care prevăd finanțarea non-agricolă a mediului rural.

Prima din ele presupune îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale. Este vorba despre subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre

 • construcția, reabilitarea, modernizarea drumurilor și podurilor publice locale;
 • extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare.

 Cea de-a două se referă la renovarea și dezvoltarea localității rurale și  prevede subvenționarea proiectelor investiționale pentru

 • reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;
 • renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;
 • crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale;
 • crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.

Pentru măsurile 1 și 2, valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestor două măsuri vor fi Autoritățile Publice Locale de nivelul unu. 

Se stimulează deschiderea de afaceri non-agricole 

 Măsură trei presupune diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole și cuprinde următoarele tipuri de proiecte de investiții:

 • diversificarea economiei rurale prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, atelierelor de cizmărie;
 • înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor; 
 • înființarea taberelor de odihnă pentru copii;
 • construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;
 • construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;
 • păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat și meșteșuguri tradiționale;
 • dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

      Pentru măsura trei, valoarea subvenției acordate  va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de un milion de  lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice precum și fizice, înregistrate în conformitate cu legislația națională și care creează sau dezvoltă activități non-agricole.

Ce condiții trebuie să întrunească o cerere?

 În primul rând, proiectul trebuie să fie implementat, cum e și firesc, într-o localitate rurală.  Totodată, solicitantul trebuie să aibă la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și a serviciilor prevăzute. Trebuie ținut cont și de faptul că implementarea proiectului nu trebuie să depășească 24 luni.

Documentele privind depunerea și obținerea subvențiilor, le găsiți aici.

 Fondurile sunt limitate

 De remarcat că subvenționarea este limitată. Pentru fiecare din cele trei măsuri, alocația financiară anuală din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și a Mediului Rural va constitui un cuantum de până la 5%. Așa cum Legea bugetului de stat pentru anul 2020 a acordat Fondului suma de circa un miliard de lei, pentru fiecare măsură se oferă până la 50 milioane de lei.